فروشگاه اینترنتی نوین پندار


آموزش جامع Microsoft Excel 2013 + 2010
آموزش اکسل 2013، آموزش اکسل 2010، اکسل، آشنایی با Sheet ، محیط اکسل، آشنایی با اکسل 2013، Quick Access ، میانبرهای اکسل، Name Box، ورود اطلاعات در اکسل، دستور Auto Fill ، آشنایی با Fill Formatting، آموزش فرمول نویسی، فرمول نویسی در اکسل، توابع اکسل، توابع کاربردی، قالب بندی ، ورک شیت، چرخش متن، Text Wrap، آشنایی با Cell Style ، اشکال گرافیکی، اسمارت آرت ، آموزش جامع اکسل، جدیدترین آموزش اکسل، نمودارهای اکسل ،چارت، دستور Freeze ، دستور Split، فریز سلولها


نظرات کاربران ( 5 )
 

معرفی به دوستانکد کالا : [ 16242 ]


تولید کننده : شرکت مهندسی نوین پندار
تعداد دی وی دی : 2 عدد
تعداد بازدید : 8096
شماره مجوز : 8-02147-042736
تاریخ ورود : 1393/07/28

قیمت : 148,000 ریال
افزودن به سبد


ارسال برای تهران (پیک) 24 ساعت
ارسال برای شهرستان (پست) 72 ساعت
::تبلیغات
::توضیحات کالا


مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:
فصل اول : شروع به کار با اکسل

مقدمه 
معرفی اکسل
- آشنایی با نرم افزارهای صفحه گسترده
- آشنایی با کاربرد اکسل 
- آشنایی با Sheet در اکسل 
معرفی تبها 

- آشنایی با ریبون ها 
- معرفی تب Home
- کاربرد تب Insert
- کار برد تب Page Layout
- کاربرد تب Formula
- کاربرد تب Data
- کاربرد تب Review
- کاربرد تب View
- مدیریت و کنترل تبها و ریبونها 
آشنایی با محیط اکسل 

- معرفی نوار فرمول 
- آشنایی با سطرها و ستونها 
- آشنایی نوار وضعیت 
- کنترل نوار وضعیت 
کار با Quick Access

- معرفی Quick Access
- تعیین محل قرار گیری Quick Access
- قرار دادن دستورات دلخواه در Quick Access
کلیدهای میانبر در اکسل 

- کلیدهای میانبر در اکسل 
- دسترسی به دستورات درون تبها بوسیله کیبرد
استفاده از راهنما 

- دسترسی به راهنمای اکسل 
- جستجو در راهنمای اکسل 
- دسترسی به راهنمای یک دستور
آشنایی با تب فایل 

- باز کردن یک ورک بوک اکسل 
- استفاده از تمهای آماده در اکسل
- باز کردن فایل اکسل 
- ذخیره کردن فایل اکسل 
- آشنایی با دستور پرینت 

فصل دوم : وارد کردن اطلاعات
 جابجایی بین سلولها 
- آشنایی با کلیدهای میانبر برای جابجایی
- استفاده از Name Box
- بزرگنمایی و کوجک نمایی 
انتخاب سلولها 
- انتخاب سلولها 
- انتخاب سلول ها با کمک کیبرد
- انتخاب سطر و ستون
وارد کردن اطلاعات 

- وارد کردن متن در سلول 
- ویرایش متن 
- وارد کردن تاریخ
- وارد کردن زمان 
- آشنایی با دستور Copy Cell
آشنایی با Auto Fill 

- کار با دستور Auto fill
- آشنایی با Fill Series 
- آشنایی با Fill Formatting
استفاده از دستور Fill

- وارد کردن اطلاعات با دستور Fill
- کار با دستور Series
- وارد کردن فاصله زمانی مشخص
ساخت لیست برای Auto Fill

- استفاده از لیستهای آماده در اکسل
- ایجاد لیست دلخواه 
اضافه کردن کامنت 

- اضافه کردن توضیحات به ورک شیت 
- ویرایش توضیحات 
 
فصل سوم : کار با فرمول و توابع
 آشنایی با فرمول نویسی
- اصول اولیه در فرمول نویسی
- آشنایی با توابع 
- استفاده از تابع جمع 
کپی کردن فرمولها 

- تکثیر فرمول 
- استفاده از Auto Fill در تکثیر فرمول
عمل گرها در فرمول نویسی
- جمع و تفریق 
- کار با عملگر تقسیم و ضرب 
- ترتیب اولویت عملگرها 
آدرس دهی مطلق و نسبی

- آشنایی با روشهای آدرس دهی 
- فرمول نویسی با آدرس دهی مطلق 
- فرمول نویسی با آدرس دهی نسبی
تابع جمع و میانگین 

- معرفی تابع جمع 
- استفاده از تابع جمع در محاسبات گروهی
- معرفی تابع میانگین 
توابع کاربردی در اکسل

- معرفی توابع کاربردی 
- استفاده از Maximum
- تابع Minimum
- تابع Count Number
 
فصل چهارم : قالب بندی ورک شیتها
 کار با فوت 
- تغییر اندازه فونت 
- تعیین نوع فونت 
- تعیین رنگ فونت 
- آشنایی با Format Cell
کنترل سطرها و ستونها 

- تغییر اندازه ستونها 
- تغییر اندازه سطرها 
- تنظیم اندازه ستون با اطلاعات
- اعمال سایز برابر به سطرها و ستونها
قرار گیری متن در سلول

- چیدمان متن در راستای افقی 
- چیدمان متن در راستای عمودی 
- چرخش متن در سلول 
- آشنایی با Text Wrap
- کنترل متن با کمک Format Cell 
کار باBorder  

- اعمال بردر به سلولها 
- کنترل ضخامت بردر 
- کنترل رنگ بردر 
- کنترل بردر با Format Cell
پس زمینه سلولها

- اعمال رنگ به سلولها 
- اعمال بافت به سلولها 
- استفاده از طیف رنگی
خصوصیات عددی 

- آشنایی با خصوصیات عددی 
- کار با واحد های پولی 
- استفاده از درصد 
خصوصیات تاریخ و زمان 

- وارد کردن تاریخ و زمان 
- استفاده از Format Cell
Conditional Formatting

- آشنایی با  Conditional Formatting
- تعیین شرط مقادیر عددی 
- تعیین شرط مقادیر متنی 
آشنایی با Cell Style 

- استفاده از Style برای سلولها 
- ایجاد کردن Style جدید 
- ویرایش و تغییر یک Style
کار با جدول 

- آشنایی با جدول 
- ایجاد کردن جول 
- تنظیمات ظاهری جدول 
- آشنایی با Table Style
- آشنایی با خصوصیات جدول 
  
فصل پنجم : کار با سلولها
  کنترل سطرها و ستونها 
- حذف و اضافه کردن ستون 
- حذف و اضافه کرن سطر 
- حذف و اضافه کردن سلولها 
- مخفی کردن سطر یا ستون 
نسخه برداری و انتقال اطلاعات

- روشهای کپی کردن سلولها 
- کپی کردن اطلاعات سلولها 
- کپی کردن فرمت سلولها 
- کپی کردن فرمولها 
غلط یابی 

- آشنایی با دستور Spelling
- تعیین زبان  
- استفاده از مترجم اکسل 
- اضافه کردن لغات جدید 
جستجو و جایگزینی 

- جستجو در سلولهای اکسل 
- جایگزینی و اصلاح متن 
- جستجو بر اساس فرمت سلولها

فصل ششم اشکال گرافیکی
وارد کردن تصویر 
- وارد کردن عکس 
- جستجو عکس در اینترنت 
- تغییر اندازه عکس 
- برش زدن عکس 
- عکس برداری از صفحه مانیتور
وارد کردن اشکال 

- وارد کردن Shape
- ویرایش و تغییر شکل 
- رنگ آمیزی شکل
- وارد کردن عکس در قالب خاص
- وارد کردن متن در قالب شکل
کار با اسمارت آرت 

- وارد کردن اسمارت آرت 
- کنترل و مدیریت اسمارت آرت 
- اضافه کردن عکس 
- کنترل خصوصیات ظاهری 
کار با افکتها 

- اعمال فیلتر بر روی عکس 
- کنترل رنگ عکس 
- کار با افکتهای تصویر 
مدیریت و کنترل اشکال گرافیکی

- ترتیب اولویت نمایش 
- دسته بندی اشکال 
- آشنایی با Selection Pan
- تغییر نام اشکال 
- مخفی کردن اشکال 
- ویرایش و تغییراشکال 
  
فصل هفتم : کار با نمودار
وارد کردن نمودار 
- آشنایی با انواع نمودار 
- وارد کردن نمودار 
کنترل ظاهری نمودار 

- تغییر ظاهر نمودار 
- آشنایی با Chart Style
- اعمال افکت نمودار 
کنترل اجزاء نمودار 

- آشنایی با بخشهای یک نمودار 
- کار با Quick layout
- اضافه یا حذف کردن بخشهای نمودار 
کار با Sparklines

- آشنایی با Spaklines
- استفاده از Spaklines
- کنترل ظاهر Spaklines
- امکانات و قابلیتهای Spaklines
 
فصل هشتم : چاپ
چاپ در اکسل 
- صدوردستور چاپ 
- آشنایی با Print Preview
- تنظیمات پرینت 
- کار با Set Print Area
- آشنایی با Page Layout
کار با Page Break

- آشنایی با دستور Page Break
- تعیین محدوده پرینت 
- کار در محیط Break Preview
کار با Page setup

- تعیین اندازه صفحه 
- آشنایی با سر صحفه و پا صفحه 
- کنترل حاشیه صفحه
  
 
فصل نهم : کار با ورک شیتها 
کنترل ورک شیتها 
- تغییر تنظیمات پیش فرض ورکشیت
- اضافه و حذف کردن شیت 
- کنترل و مدیریت شیتها 
تغییر نام و رنگ ورک شیتها 


- نامگذاری شیتها 
- تعیین رنگ شیتها 
نسخه برداری و جابجایی 

- جابجایی شیتها 
- کار با پنجره Move Or Copy
- مخفی کردن شیتها 
آشنایی با دستور Freeze و Split

- آشنایی با دستور Freeze Pan
- فریز کردن سلولها بصورت افقی
- آشنایی با دستور Split
- Split بصورت عمودی 
- Split بصورت افقی 
بازگشت به بالا      
 
بحث ها و نظرها
5
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت لاگین نموده، یا ثبت نام کنید.

  15:22   |   شنبه 10 مهرماه 95
miladebrahimi ( 179 نظر )
لطفن با شرکت قسمت پشتیبانی تماس بگیرید چرا که باید مشکل شما را دقیق تر متوجه شوم تا مشکلتان را حل کنم ممنونم

  17:53   |   پنجشنبه 08 مهرماه 95
hhhrrr ( 1 نظر )
برنامه بالا نمیاد
من هر دو راه رو انجام دادم ولی مشکل حل نشد

مینویسه اشکال در شناسایی قفل نرم افزار.

البته اینم بگم که نسخه بدون مشکل باز میشه.

  08:01   |   چهارشنبه 24 شهریورماه 95
miladebrahimi ( 179 نظر )
ممنون از شما

  10:30   |   سه شنبه 23 شهریورماه 95
yazdan1365 ( 2 نظر )
خوشبختانه مشکل برطرف شد.بسیار از پیگیری و پاسخگوئی شما سپاسگزارم.

محصولات شما بسیار کامله و قصد دارم با تمام شدن این مجموعه سایر برنامه هارو از طریق مجموعه های آموزشی گروه شما یادبگیرم.

  11:48   |   شنبه 20 شهریورماه 95
yazdan1365 ( 2 نظر )
برنامه بالا نمیاد
من هر دو راه رو انجام دادم ولی مشکل حل نشد.

مینویسه اشکال در شناسایی قفل نرم افزار.

البته اینم بگم که نسخه 2010 بدون مشکل باز میشه.
درضمن من آموزش وورد شما رو هم خریدم و اونم بدون مشکل باز میشه.

من خیلی به این مجموعه نیاز دارم.لطفا از طریق ایمیل منو راهنمایی کنید.

تاکید میکنم که روشهای پیشنهادیتون رو با دقت چندبار اجرا کردم و حتی بعدش سعی کردم با کمی خلاقیت همین روشهارو به شکلهای مختلف انجام بدم اما نشد.

بیصبرانه منتظر پاسخ شما هستم.درضمن سی دی من کپی نیست و نسخه اصلی تهیه کردم

ایمیلم رو اینجا مینویسم که بهانه ای نداشته باشید برا جیم زدن(مزاح میکنم)

yazdanmadadjuo@yahoo.com
madadjuoyazdan@gmail.com


تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
Copyright © 1998 - 2019 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.